XXVII.Setkání mezinárodní společnosti pro dětskou onkologii

flag

Klin Onkol 1997; 10(2): 62-63.

Souhrn není k dispozici. Uveden začátek textu: Počátkem října 1996 se konalo ve Vídni 28.setkání Mezinárodní společnosti pro dětskou onkologii (SIOP). Hlavním tématem konference byly kostní nádory, byla však prezentována také celá řada přednášek a posterů týkajících se i další problematky dětské onkologie a onkohematologie. Z celého spektra poznatků jsem vybrala následující.