Klin Onkol 1997; 10(4): 121-123.

Autoři uvádějí kazuistiku 3letého chlapce, který byl poprvé operován ve věku 2 měsíců pro cystické změny v oblasti dolního laloku levé plíce. V této době nebyly prokázány žádné známky malignity. Ve 3 letech reoperován pro rozsáhlý proces ve stejné lokalizaci. Po lobektomii nachází patolog plicní blastom. Chemoterapie (Cyklofosfamid, Vinkristin, Adriamycin) podaná v průběhu 10 měsíců ve 12 cyklech. Nyní je chlapec 5 roků od radikální operace a více než 4 roky po skončené chemoterapii bez známek maligního onemocnění.