Možnosti využití národního onkologického registru ve zdravotnictví

flag

Klin Onkol 1997; 10(5): 158-159.

Souhrn není k dispozici. Uveden začátek textu: Národní onkologický registr ČR shromažďuje za celý stát údaje z tiskopisů hlášení nádorů o nemocném, klasifikaci nádoru, postupu léčby, průběhu nemoci, příčinách smrti a zdravotnickém zařízení. Data registru jsou mezinárodně srovnatelná od roku 1977. Předhled uvádí možnosti jejich využití na úrovni mezinárodní, národní, regionální a okresní. Schéma uvádí příklady využití údajů registru pro řízení zdravotní péče, sledování výskytu malignit, prevenci, hodnocení diagnostiky a léčby, výzkum a vzdělávání.