Archiv: 15. 10. 1997, ročník: 10, číslo: 5

flag
Počet nalezených položek: 13 zrušit všechny filtry

Přehled

Klin Onkol 1997; 10(5): 129-134.
Klíčová slova: p53, kancerogeneze, transaktivace, FASAY
Autoři: Šmardová Jana
Klin Onkol 1997; 10(5): 135-138.
Klíčová slova: Kolorektální karcinom, chemoprevence, rizikové faktory, primární prevence
Autoři: Bátovský M.
Klin Onkol 1997; 10(5): 139-142.
Klíčová slova: ependymom, děti, radioterapie, prognóza
Autoři: Šlampa Pavel, Spurný Vladimír, Červená Renata
Klin Onkol 1997; 10(5): 143-144.
Klíčová slova: morbus Hodgkin, virus Epsteina, barrové epidemiologie, imunologie, Hodgkin, Reed, Sternbergovy buňky
Autoři: Marková Jana

Původní práce

Klin Onkol 1997; 10(5): 145-147.
Klíčová slova: maligní stenoza jícnu, dysfagie, intraluminární brachyterapie, LDR/MDR Selectron
Autoři: Petera Jiří, Třebický Ferdinand, Andrle J., Kulhavý Milan, Bohutová J., Oktábcová H., Reif S., Neumannová Radka
Klin Onkol 1997; 10(5): 148-151.
Klíčová slova: rabdomyosarkom, megaterapie, autologní transplantace kostní dřeně
Autoři: Kavan Petr, Staňková J., Koutecký Josef, Gajdoš Petr

Zprávy

Klin Onkol 1997; 10(5): 151.
Klíčová slova: recenze
Autoři: V.H. V.H.
Klin Onkol 1997; 10(5): 160.
Autoři: Kocák Ivo, Tesařík Z.
Klin Onkol 1997; 10(5): 160.

Kazuistika

Klin Onkol 1997; 10(5): 152-154.
Klíčová slova: NES-nediferencovaný embryonální sarkom jater, diagnostika, hemihapatektomie, chemoterapie
Autoři: Bober J., Wagnerová Mária, Kilár I.

Sdělení

Klin Onkol 1997; 10(5): 155-157.
Autoři: Koutecký Josef, Kavan Petr, Šmelhaus Vratislav

Informace

Klin Onkol 1997; 10(5): 157.
Autoři: Kavan Petr, Koutecký Josef
Klin Onkol 1997; 10(5): 158-159.
Autoři: Geryk Edvard, Beška F., Neuwirt K., Široký P.