Virové infekce u onkologicky nemocných

flag

Klin Onkol 1997; 10(6): 161-166.

U pacientů s maligním onemocněním a zejména pak u pacientů po transplataci krvetvorných buněk se setkáváme se širokou škálou virových infekcí, které významným způsobem ovlivňují celkový klinický stav nemocného a nejednou jsou závažným terapeutickým problémem.

V článku se autoři zaměrilili na Cytometalovirus, Herpes simplex virus, Varicella zoster virus, Ebstain-Barrové virus a některé další viry. Podávají přehled diagnostiky, klinické manifestace, profylaxe a terapie infekcí těmito viry způsobených.