Význam nenasycených mastných kyselin v rozvoji a chemoprofylaxi nádorů kolorekta

flag

Klin Onkol 1999; 12(2): 51-55.

Souhrn: Lipidy a zejména PUFA, včetně jejich metabolitů, patří mezi významné epigeneticky působící faktory schopné ovlivnit rozvoj nádorů kolorekta. Je nesporné, že efekty jsou závislé nejen na typu PUFA (n-3, n-6), ale i na koncentraci těchto látek. Za hlavní mechanismy jejich působení lze považovat 1) přímé ovlivnění aktivity transkripčních faktorů regulujících expresi genů významných z hlediska cytokinetiky, 2) produkci biologicky aktivních metabolitů - eikosanoidů působících především na přenos signálů cytokinů a imunitní systém a 3) produkci reaktivních kyslíkových metabolitů vznikajících peroxidací lipidů. Je třeba mít na paměti, že důležitá je rovnováha jak v přísunu prekursorových PUFA tak i v produkci jednotlivých jejich metabolitů. Klinicky významný je fakt, že nežádoucím efektům PUFA je možné předcházet správným složením výživy nebo je lze farmakologicky modulovat např. pomocí NSAID nebo antioxidačně působících preparátů.

Plný text v PDF