prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc.

AV ČR, Biofyzikální ústav; MU Brno a LF UP Olomouc (Královopolská 2590/135, 612 65 Brno)

E-mail: kozubik@ibp.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta