prof. RNDr. Jiřina Hofmanová, CSc.

AV ČR a MU, Biofyzikáklní ústav a PřF a LF UP Olomouc (Královopolská 135, 612 65 Brno)

E-mail: hofmanova@ibp.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta