Americký pochod proti rakovině

flag

Klin Onkol 1999; 12(3): 111.

Na podzim 1998 bylo ve Spojených státech zahájeno velké společenské hnutí ve formě Pochodu proti rakovině. Jeho iniciátory jsou nemocní, kteří přežili rakovinu a jejich příznivci po celých Spojených Státech. Cílem hnutí je připomenout zákonodárcům, že nádory se musí stát prvořadou otázkou výzkumu, zdravotní péče a prevence. Účastníci Pochodu upozornili na obrovské národní ekonomické náklady a ničivý vliv této nemoci na každého obyvatele. Statistiky uvádějí, že 8 milionů obyvatel Spojených Států trpí rakovinou a denně na ni umírá průměrně 1 500 nemocných. Hnutí proti rakovině zdůrazňuje silné přesvědčení, že rakovinu lze vyléčit a lze jí zabránit jen celonárodním úsilím. Tato výzva je určena všem, jejichž života se rakovina dotkla, aby se sjednotili a dali americké vládě a kongresu najevo, že už nebudou dál tolerovat finanční nedostatky a malou pozornost, která je věnovaná současnému onkologickému riziku. Poskytnutí pouhého jednoho centu na výzkum rakoviny z každých deseti dolarů vybraných federálních daní je pro účastníky hnutí nepřijatelné. Obráliti se na onkology, výzkumné týmy a širokou americkou veřejnost s výzvou, aby zaslali své stanovisko kongresu. Uvádí se, že netrpělivost a rozhořčení obyvatel bude trvat tak dlouho, dokud problém nádorů nebude uspokojivě vyřešen. Ve výzvě se uvádí, že v době, kdy je nádor diagnostikován v průběhu života u každého třetího obyvatele USA a každý pátý na něj zemře, musí být přiděleny dostatečné prostředky na podporu onkologické prevence, výzkum nádorů u ohrožené populace a na dostupnou kvalitní onkologickou péči pro všechny občany.


Akce proti rakovině byly zahájené v červenci 1998 cyklistickou jízdou od pobřeží k pobřeží napříč Amerikou se zastávkami v důležitých onkologických centrech. Statisíce obyvatel a přes dva tisíce státních, lékařských a občanských organizací se účastnilo svými delegacemi Pochodu, který vyvrcholil shromážděním 26. září ve Washingtonu. Předcházelo mu noční setkání s rozžatými svíčkami večer 25. září u Lincolnova památníku na památku 560 000 lidských životů, které si v USA nádory za rok vyžádaly. Podobná noční setkání lékařů s lidmi, přežívajícími rakovinu a jejich rodinami se uskutečnila na různých místech po celé zemi jako projev solidarity celého národa.


Americká asociace pro výzkum rakoviny (AACR) uskutečnila 26. 9. veřejné Vzdělávací Fórum, prezentující současný pokrok ve výzkumu nádorů, sjednocující všechny nemocné v pevné víře, že výzkumem lze rakovinu vyřešit. Přednesené výsledky byly také připomínkou, že pokračování výzkumu rakoviny vyžaduje zvýšení federálních fondů právě nyní, v této době. V průběhu celé akce se účastníci seznimili s různými protinádorovými aktivitami a exponáty, sponzorovanými významnými firmami a organizacemi.


Součástí aktivit hnutí Pochodu proti rakovině byl projekt, ve kterém řada výzkumných center vypracovala společnou doporučující zprávu americké vládě a kongresu na urychlení pokroku v boji proti nádorům. Na závěr zprávy, podporované rozpočtovým výborem Národního onkologického institutu se uvádí: „Vyzýváme všechny členy i nečleny AACR, aby se angažovali a projevili svou podporu nebývalému úsilí které má šanci posílit onkologický výzkum a způsob, jakým tento národ bude řešit svůj problém rakoviny v budoucnosti. Celonárodní podpora přichází v době, kdy všichni věříme, že pokud budeme jednat nyní, budeme moci uspíšit pokrok v boji proti této nemoci.“

Plný text v PDF