Analýza chemosensitivity buněčných linií maligního původu a primokultur lidského maligního melanomu na panel protinádorových chemoterapeutik

flag

Klin Onkol 2000; 13(Speciál2 2000): 49-54.

Souhrn: Ve studii byla hodnocena léková rezistence 12 buněčných linií maligního i normálního původu na panel 7 cytostatik a primokultur maligního melanomu na panel 8 cytostatik v podmínkách in vitro pomocí MTT testu. Vnímavost jednotlivých buněčných linií na poškození cytostatiky jsme analyzovali z hlediska histogenetického původu buněk a statusu genu p53. Výsledky ukázaly, že účinek DOX a v menší míře DDP, BLEO a VBL je závislý na histogenetickém původu modelových linií s vyšší rezistencí karcinomů než sarkomů. Pro 5-FU, MTX a TAX tato závislost prokázána nebyla. Souvislost mezi alteracemi v genu p53 a vnímavostí na cytostatika byla zjištěna pouze u 5-FU a VBL. Léková rezistence v primokulturách maligního melanomu byla hodnocena odděleně na buňkách, které po 24 hodinové kultivaci rostly v suspenzní či adherentní formě. Obě tyto formy dávaly pozitivní reakci s monoklonálními protilátkami (S100, HMB, NKI). S výjimkou jedné primokultury s vysokou rezistencí na všechna farmaka byly ostatní explantované buňky citlivé na VBL, DDP a DOX. Statistické hodnocení MTT testu prokázalo vyšší rezistenci buněk suspenzních než buněk adherentních.

Plný text v PDF