Klin Onkol 2000; 13(Speciál2 2000): 2-3.

Souhrn: Práce diskutuje problematiku individualizace chemoterapie u nemocných se zhoubnými novotvary s použitím prediktivních testů. Zvláštní pozornost je věnována testům in vitro chemosensitivity a možnostem jejich uplatnění v klinické praxi. Rozebrány jsou možnosti respektování výsledků chemorezistence v různých klinických situacích.

Plný text v PDF