Software CHEMOREZIST (verze 1.0) – Komplexní nástroj pro analýzu dat a management testů chemorezistence nádorů

flag

Klin Onkol 2000; 13(Speciál2 2000): 30-32.

Souhrn: Práce představuje koncepci a základní strukturu programu Chemoresist (verze 1.0) vyvinutého pro rutinní i vědeckou analýzu dat z testů lékové rezistence nádorů. Základní motivací pro tvorbu softwaru „na míru“ v této oblasti je potřeba automatizace práce s daty a standardizace parametrických výstupů pro další rozhodovací proces.

Plný text v PDF