Vyžití buněk získaných z maligních výpotků k vedení léčby pacientů s pokročilým nádorem

flag

Klin Onkol 2000; 13(Speciál2 2000): 43-48.

p>Souhrn: Bylo zpracováno 34 břišních a 24 hrudních výpotků pacientů s nádorovým onemocněním. U jedné čtvrtiny z těchto výpotků byla cytologicky potvrzena přítomnost maligních buněk. Byla vypracována metoda k jejich izolaci od příměsných benigních elementů. U 11 břišních a 6 hrudních výpotků umožnilo izolované množství nádorových buněk provedení MTT testu chemorezistence vůči cytostatikům. Většina provedených testů sloužila k vývoji metodiky a k upřesnění in vitro kritické koncentrace cytostatik, při které dochází k manifestaci cytotoxických účinků. Předběžné výsledky ukazují, že citlivost nádorových buněk vůči cytostatikům in vitro je jejich další biologickou charakteristikou závislou pravděpodobně na stádiu nemoci a předchozí léčbě. Vyvinutá metodika nyní slouží k získávání dalších dat, která umožní ověřit, zda existuje korelace mezi odpovědí izolovaných buněk v in vitro testu a léčebnou odpovědí in vivo.

Plný text v PDF