prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN; OK 1.LF UK, VFN a ÚVN; ÚRO 1. LF UK a NNB (U nemocnice 2, 128 08 Praha 2)

E-mail: lubos.petruzelka@vfn.cz

Sekce ČOS: Sekce onkologické imunologie, Sekce pneumoonkologická, Sekce pro nádory prsu

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta

Články v Klinické onkologii

Články na Linkosu