První oznámení - V. Dny mladých onkologů

flag

Klin Onkol 2001; 14(6): 185.

Vážení kolegové,

Klub mladých onkologů pořádá pod záštitou České onkologické společnosti ČLS JEP ve dnech 7 9. června 2002 V. Dny mladých onkologů. Setkání se již podruhé koná v hotelu Medlov, Fryšava pod Žákovou horou, 59231 Fryšava, okres Žďár nad Sázavou.
Pro letošní rok je základním tématem setkání problematika karcinomu prsu.


Přihlášky zasílejte poštou na adresu: MUDr. Jan Novotný , Onkologická klinika VFN a 1. LF UK, U nemocnice 2, Praha 2, 128 08 nebo e-mailem na onkologie@seznam.cz. Ubytování i stravování bude účastníkům uhrazeno v plné výši. V přihlášce prosím uveďte, ve které dny si přejete ubytování zajistit či zda ubytování nepožadujete.


Program setkání:Pátek 7. června 2002
Večeře

Sobota 8. června 2002
9.00-9.30 Možnosti a limitace zobrazovacích metod v diagnostice prsních onemocnění
9.30-9.45 Histopatologická klasifikace prsních onemocnění
9.45-10.15 Práce mamární poradny I: identifikace rizikových osob
10.15-10.45 Práce mamární poradny II: algoritmy péče o benigní a hraniční nosologické jednotky
10.45-11.00 Přestávka
01.00-11.30 LCIS I DCIS
11.30-12.00 Prognostické a prediktivní faktory u karcinomu prsu
12.00-12.30 Prostor pro firemní prezentace
12.30-13.30 Oběd
13.30-14.15 Chirurgická léčba karcinomu prsu moderní trendy (sentinelová uzlina, videem asistovaná exenterace axily, minimální invazivní výkony, rekonstrukční výkony)
14.15-14.45 Adjuvantní léčba karcinomu prsu
14.45-15.15 Neoadjuvantní léčba karcinomu prsu
15 15-15.30 Prostor pro firemní prezentace
15.30-16.00 Novinky z ASCO meetingu
Večeře

Neděle 9. června 2002
9.00-9.30 Radioterapie v léčbě karcinomu prsu
9.30-10.15 Terapie metastatického karcinomu prsu
10.15-11.00 Protinádorové léky s novými mechanismy účinku
11.00-11.15 Prostor pro firemní prezentace
11.15-11. 30 Návrhy výzkumné spolupráce

Plný text v PDF