Klin Onkol 2002; 15(3): 86-92.

Souhrn: Zvláštní biologické chování primárních lymfomů zažívacího traktu umožňuje v mnoha případech tato onemocnění léčit jiným způsobem, než je obvyklý u nodálních lymfomů. Fascinující je zejména účinek antibiotické léčby infekce Helicobacter pylori, který vede u lokalizovaného stádia k regresi primárního maligního lymfomu žaludku u velkého počtu léčených, aniž by dostávali jakoukoliv protinádorovou terapii. Neobvykle dobrých výsledků dosahují lokoregionální léčebné postupy. Radikální chirurgický výkon jako jediná terapie vede u mnoha nemocných k dlouholetým remisím nádorové choroby, i když v současné době tato léčba poněkud ustupuje konzervativním postupům zachovávajícím žaludek. Výborných výsledků dosahuje moderní radioterapie těchto nádorů, opět v některých případech i jako léčba samotná. Chemoterapie je účinná především u lymfomů vysoké malignity. V některých případech je možno dobrých výsledků dosáhnout různými postupy, aniž dnes můžeme říci, který má větší naději na úspěch. U onemocnění se zvláště nepříznivou prognózou se může uplatnit multimodalitní léčba, někdy i s vysokodávkovou chemoterapií a transplantací krvetvorných buněk.

Plný text v PDF