Klinická studie CMG 2002 oznámení zahájení nové mezinárodní randomizované klinické multicentrické studie České myelomové skupiny

flag

Klin Onkol 2002; 15(Suppl 2002): 36-37.

Souhrn: Česká myelomová skupina zahájila 15.3.2002 novou klinickou studii s označením CMG 2002, na které se bude podílet více než 55 center v České republice a Slovenské republice. Základní vstupní schéma, vstupní kritéria a časová rozvaha je obsahem tohoto oznámení.

Plný text v PDF