Prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D.

Interní hematologická a onkologická klinila LF MU a FN Brno a CEITEC (Jihlavská 20, 625 00 Brno)

E-mail: krejci.marta@fnbrno.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta

Články v Klinické onkologii

Stránky na Linkosu