Mikrometastázy a volné nádorové buňky, metody detekce, význam vyšetření u kolorektálního karcinomu

flag

Klin Onkol 2002; 15(6): 201-206.

Souhrn: Přítomnost metastáz je podstatný faktor, který ovlivňuje prognózu pacientll se solidními nádory. Vysoké procento relapsů dami prokázáno zbytkové onemocnění. Děje se tak díky časné diseminaci nádorových buněk, které nejsou při standardním stagingu notlivé buňky mohou být detekovány různými imunohistochemickými nebo molekulárními metodami. Doposud nevyřešeným pro
blémem zůstává skutečný prognostický význam záchytu volných nádorových buněk a neorganoidních mikrometastáz u kolorektálního karcinomu a jeho váha při rozhodování o indikaci adjuvantní terapie.

Plný text v PDF