Archiv: 15. 12. 2002, ročník: 15, číslo: 6

flag
Počet nalezených položek: 16 zrušit všechny filtry

Přehled

Klin Onkol 2002; 15(6): 201-206.
Klíčová slova: kolorektální karcinom, volné nádorové buňky, mikrometastázy, detekce mikrometastáz, imunohistochemie, RT -PCR
Autoři: Tomášek Jiří, Vyzula Rostislav, Coufal Oldřich, Rejthar Aleš, Kiss Igor
Klin Onkol 2002; 15(6): 207-210.
Klíčová slova: akútna a chronická leukémia, minimálna reziduálna choroba, prietoková cytometria, sortovanie buniek/ akutní a chronická lekémie, minimální reziduální choroba, průtoková cytometrie
Autoři: Tomová A., Babušíková O.

Informace

Klin Onkol 2002; 15(6): 210.
Autoři: Vítová Věra
Klin Onkol 2002; 15(6): 215.
Klíčová slova: recenze
Autoři: Prchal J.F.
Klin Onkol 2002; 15(6): 218.
Klíčová slova: recenze
Autoři: V.R. V.R.
Klin Onkol 2002; 15(6): 233.
Klíčová slova: Doc.MUDr.Václav Bek
Autoři: Konopásek Bohuslav

Původní práce

Klin Onkol 2002; 15(6): 211-215.
Klíčová slova: dendritické buňky, mnohočetný myelom, imunoterapie
Autoři: Říhová Lucie, Svobodník Adam, Büchler Tomáš, Musilová R., Váňová P., Klabusay Martin, Krejčí Marta, Adam Zdeněk, Hájek Roman
Klin Onkol 2002; 15(6): 216-218.
Klíčová slova: karcinom žaludku, předoperační chemoradioterapie, tolerance,RO resekce
Autoři: Petera Jiří, Dvořák Josef, Melichar Bohuslav, Kabeláč Karel, Zoul Zdeněk, Vobořil Z., Hazuková R.
Klin Onkol 2002; 15(6): 219-225.
Klíčová slova: kolorektální karcinom lymfatické uz1iny sentinelová uzlina staging pN TNM klasifikace prognostické faktory prediktivní faktory
Autoři: Coufal Oldřich, Žaloudík Jan, Svobodník Adam, Šefr Roman, Penka Igor, Kaplan Zdeněk, Tomášek Jiří, Fait Vuk
Klin Onkol 2002; 15(6): 226-229.
Klíčová slova: střevní propustnost, bariérová funkce střeva, chemoterapie, radioterapie
Autoři: Šachlová Milana, Beneš Martin, Ilievová M., Papírková D., Staníček Jaroslav

Kazuistika

Klin Onkol 2002; 15(6): 230-233.
Autoři: Valík Dalibor, Zapletal Ondřej, Demlová Regina

Sdělení

Klin Onkol 2002; 15(6): 234.
Autoři: Kepák Tomáš, Pavelka Zdeněk, Hrstková Hana, Šlampa Pavel, Kiss Igor, Žaloudík Jan, Vorlíček Jiří, Štěrba Jaroslav
Klin Onkol 2002; 15(6): 235-236.
Autoři: Foretová Lenka, Goetz Petr, Žaloudík Jan

Zprávy

Klin Onkol 2002; 15(6): 237.
Autoři: Šimíčková Marta, Umlauf Josef
Klin Onkol 2002; 15(6): 238.
Autoři: Boudný Vladimír

Onkologická společnost

Klin Onkol 2002; 15(6): 240.