Kontroverzní otázky v pooperační radioterapii časných stadií nadorů prsu

flag

Klin Onkol 2003; 16(1): 4-9.

Souhrn: Nedílnou součástí multimodální léčby časných stadií nádorů prsu je i léčba zářením. Radioterapeutický management je velmi komplexní a složitý a neustále se vyvíjí. Mění se indikace léčby zářením (strategie léčby), mění se technické vybavení a způsoby ozáření (taktika léčby). Hlavním cílem je snižování nežádoucích účinků léčby zářením a dosažení maximálně možné lokální kontroly onemocnění. Přesto stále existuje řada otázek a problémů, které zůstávají otevřeny. Cílem tohoto sdělení je pokusit se nalézt odpověď na některé z nich a upozornit na kontroverze v této oblasti.

Plný text v PDF