Archiv: 15. 2. 2003, ročník: 16, číslo: 1

flag
Počet nalezených položek: 14 zrušit všechny filtry

Přehled

Klin Onkol 2003; 16(1): 4-9.
Klíčová slova: nádor prsu, časné stadium, radioterapie
Autoři: Soumarová Renata, Perková Hana, Čoupek Petr
Klin Onkol 2003; 16(1): 10-18.
Klíčová slova: chemoterapie, chemoradioterapie, nádory oblasti hlavy a krku
Autoři: Spurný Vladimír, Mechl Zdeněk, Červená Renata

Informace

Klin Onkol 2003; 16(1): 9-10.
Autoři: Vítová Věra
Klin Onkol 2003; 16(1): 18.
Klin Onkol 2003; 16(1): 23.
Klíčová slova: recenze
Autoři: V.R. V.R.
Klin Onkol 2003; 16(1): 23.
Klíčová slova: recenze
Autoři: V.R. V.R.
Klin Onkol 2003; 16(1): 34.
Klin Onkol 2003; 16(1): 38.
Autoři: Šachlová Milana

Původní práce

Klin Onkol 2003; 16(1): 19-23.
Klíčová slova: Faktor nekrotizujúci nádory (TNF), IL-6, faktor transformujúci rast buniek (TgF-β1), TNF receptory, hematologické malignity/ faktor nekrotizující nádory (TNF), faktor transformující růst buněk
Autoři: Šakalová A., Škultétyová D., Bucová M., Holomáňová D., Škultéty Jiří, Lipšic Tomáš, Pokorná G., Mistrík Martin, Šteruská M., Bojtárová Eva, Desser L., Dedík L.
Klin Onkol 2003; 16(1): 24-27.
Klíčová slova: Karcinom prostaty; hormonálně refrakterní; epirubicin; etoposid; dexamethason
Autoři: Odrážka Karel, Vaculíková Miloslava, Petera Jiří, Morávek Petr, Zoul Zdeněk, Prošvic Petr, Šimáková Eva

Sdělení

Klin Onkol 2003; 16(1): 28-34.
Klíčová slova: Karcinom prsu, karcinom vaječníků, <i>BRCA1</i>, <i>BRCA2</i>, zárodečná mutace, dědičná dispozice
Autoři: Bartoňková Helena, Foretová Lenka, Helmichová E., Kalábová Renata, Kleibl Zdeněk, Konopásek Bohuslav, Krutílková Věra, Macháčková Eva, Novotný Jan, Petráková Katarína, Petruželka Luboš, Plevová Pavlína, Pohlreich Petr, Rob Lukáš, Skovajsová Miroslava, Veselý Jaroslav, Žaloudík Jan

Zprávy

Klin Onkol 2003; 16(1): 35-36.
Klíčová slova: hrudní onkologie, plicní chirurgie, novinky
Autoři: Horváth Teodor A.
Klin Onkol 2003; 16(1): 37-38.
Autoři: Petera Jiří

Onkologická společnost

Klin Onkol 2003; 16(1): 39-40.
Klíčová slova: ČOS, Česká onkologická společnost ČLS JEP