Současné možnosti chemoterapie nadorů oblasti hlavy a krku

flag

Klin Onkol 2003; 16(1): 10-18.

Souhrn: Pokrok v chemoterapii nádorů oblasti hlavy a krku je charakterizován pozitivními výsledky, kterých bylo dosaženo zařazením nových cytostatik v léčbě recidivujícího a metastatického onemocnění, úspěchy chemoradioterapie a nadějnými výsledky neoadjuvantního podání protinádorových cytostatik. Chemoterapie má dnes pevné místo v léčebných algoritmech. Doporučuje se, aby všichni nemocní s nádory oblasti hlavy a krku a zvláště ti, kteří jsou léčení chemoterapií, byli zařazování
do klinických studiích a jejich výsledky pravidelně vyhodnocovány.

Plný text v PDF