Klin Onkol 2003; 16(2): 49-53.

Souhrn: Autoři ve své práci rozebírají pojmy jako jsou operabilita, resekabilita, jak v globálním, tak i v individuálním pojetí, u bronchogenního karcinomu. Definují kompletní a inkompletní resekci. Detailně popisují jednotlivá kritéria onkologické operability (nepřítomnost vzdálených metastáz, nepřítomnost postižení mediastinálních lymfatických uzlin, možnost chirurgického řešení lokálně pokročilých tumorů). Autoři jsou zastánci centralizace jak chirurgické, tak i komplexní péče o nemocné s bronchogenním karcinomem.

Plný text v PDF