Archiv: 15. 4. 2003, ročník: 16, číslo: 2

flag
Počet nalezených položek: 15 zrušit všechny filtry

Přehled

Klin Onkol 2003; 16(2): 41-48.
Klíčová slova: minimální reziduální nemoc, cytogenetika, průtoková cytometrie, molekulární biologie, polymerázová řetězová reakce, molekulární kompletní remise, transplantace krvetvorných kmenových buněk, monoklonální protilátka
Autoři: Černý Jaromír, Trněný Marek, Klener Pavel
Klin Onkol 2003; 16(2): 49-53.
Klíčová slova: plicní rakovina; resekabilita; biologická operabilita; onkologická operabilita; kompletní resekce; N2 stupeň
Autoři: Čapov Ivan, Wechsler Jan, Jedlička Václav, Vlček Jiří, Peštál Adam, Katolická Jana, Doležel Jan

Informace

Klin Onkol 2003; 16(2): 48.
Klin Onkol 2003; 16(2): 53.
Klíčová slova: recenze
Autoři: V.R. V.R.
Klin Onkol 2003; 16(2): 53.
Klíčová slova: recenze
Autoři: V.R. V.R.
Klin Onkol 2003; 16(2): 59.
Autoři: V.R. V.R.
Klin Onkol 2003; 16(2): 73.
Klin Onkol 2003; 16(2): 77.
Autoři: Vítová Věra
Klin Onkol 2003; 16(2): 77.
Autoři: Šachlová Milana

Původní práce

Klin Onkol 2003; 16(2): 54-59.
Klíčová slova: cervix, carcinoma, p73, p53
Autoři: Rejthar Aleš, Nenutil Rudolf, Češková P., Míšek I., Beránek Martin, Vojtěšek Bořivoj
Klin Onkol 2003; 16(2): 60-67.
Klíčová slova: předoperační chemoterapie, kapecitabin, konkomitantní radioterapie
Autoři: Kocáková Ilona, Špelda Stanislav, Kocák Ivo, Brančíková Dagmar, Šlampa Pavel, Vetchá Hana, Kovářová M., Penka Igor, Šefr Roman, Svoboda Marek, Sutorý M., Vyzula Rostislav

Sdělení

Klin Onkol 2003; 16(2): 68-73.
Klíčová slova: pokročilý nemalobuněčný bronchogenní karcinom, docetaxel, chemoterapie, léčebná odpověď, přežití, podpůrná terapie, docetaxel v týdenním podání
Autoři: Katolická Jana

Zprávy

Klin Onkol 2003; 16(2): 74-75.
Autoři: Šefr Roman, Fait Vuk
Klin Onkol 2003; 16(2): 76.
Autoři: Pour Luděk

Onkologická společnost

Klin Onkol 2003; 16(2): 80.
Klíčová slova: ČOS, Česká onkologická společnost ČLS JEP