Model parametrického hodnocení vývoje onkologického pacienta v reálném klinickém provozu a čase – případová studie karcinom kolorekta.

flag

Klin Onkol 2004; 17(Suppl 1): 64-67.

Souhrn: Parametry charakterizující vývoj onkologického pacienta jsou obecné a diagnosa specifické. Tyto parametry nám pomáhají v analýze výsledků naší léčby a současně jsou významně zohledň ovány při sestavování individuálního léčebného plánu. Léčebné plány vycházejí z doporučených postupů, které jsou specifické pro jednotlivé diagnosy a jejich klinická stadia

Plný text v PDF