Klin Onkol 2004; 17(Suppl 1): 57-60.

Souhrn: Analýza onkologických dat z jednotlivých pracovišť provádějících léčbu je jedním z nejobjektivnějších parametrů pro sledování kvality poskytované péče. Tyto informace mohou být dále využity při tvorbě sítě specializovaných pracovišť. Pro kvalitní analýzu je potřeba definovaná data sbírat a zaznamenávat v čase. Možnosti získávání těchto dat přímo z nemocničních informačních systémů jsou omezené. Srovnání výsledků například v regionálním či celostátním měřítku může být zohledněno v akreditačním procesu jednotlivých pracovišť. Vyhodnocování výsledků analýzy je možné ve vztahu k existujícím diagnosticko-terapeutickým standardům.

Plný text v PDF