Klin Onkol 2004; 17(3): 106-113.

Bolest je nepříjemný senzorický a emocionální prožitek spojený se skutečným až potencionálním poškozením tkání, nebo je popisována výrazy takového poškození. Bolest je vždy subjektivní.

Plný text v PDF