Možnosti a meze chirurgické léčby duktálního karcinomu mléčné žlázy in situ (dcis)

flag

Klin Onkol 2005; 18(3): 105-106.

Souhrn: Autor prezentuje současný chirurgický přístup a následné možné terapeutické modality u pacientek s DCIS. Je uvedena klasifikace dle VNPI (Van Nuys Prognostic Index). Je definován základní onkochirurgický požadavek na operační výkon ve smyslu „tumor free margins". Je diskutována detekce a vyšetření sentinelové uzliny SLB (Sentinel Lymphnode Biopsy) u této leze. Je zmíněna změna epidemiologických údajů DCIS vlivem mammografického screeningu.

Plný text v PDF