RNA nádorové vakcíny na bázi dendritických buněk

flag

Klin Onkol 2005; 18(5): 178-183.

Souhrn: V posledních letech se objevují nové přístupy pro stimulaci nádorově specifické imunity s využitím dendritických buněk naložených nádorovými antigeny. Dendritické buňky (DB) jsou výkonné antigen prezentující buňky, které mají schopnost aktivace CD4+ a CD8+ naivních T-lymfocytů a podílí se tak na vzniku primární imunitní odpovědi in vitro a in vivo. Bylo prokázáno, že DB transfekované ribonukleovou kyselinou (RNA) kódující tumor asociované antigeny nebo celkovou nádorovou RNA aktivují T-buněčné odpovědi u různých typů nádorové tkáně. Některé z metod se prokázaly být natolik účinné a bezpečné, že byly zahájeny klinické zkoušky I/II fáze. Tento článek porovnává různé formy antigenů, které mohou být vneseny do dendritických buněk. Dále se zaměří na metody transfekce RNA určené pro přípravu protinádorových vakcín a zmíní některé z dosavadních výsledků klinických studií.

Plný text v PDF