Archiv: 15. 10. 2005, ročník: 18, číslo: 5

flag
Počet nalezených položek: 10 zrušit všechny filtry

Přehled

Klin Onkol 2005; 18(5): 159-165.
Klíčová slova: neuroblastom, DNA ploidie, amplifikace genu <i>N-myc</i>, delece 1p36, CGH
Autoři: Vícha Aleš, Eckschlager Tomáš
Klin Onkol 2005; 18(5): 166-171.
Klíčová slova: brachyterapia, intersticiálna aplikácia, rekurencia
Autoři: Hajtmanová Eva, Zámečník Ľ., Abouharb A., Kostková Ľubica, Záborská Z., De Riggo J., Péč Martin
Klin Onkol 2005; 18(5): 172-177.
Klíčová slova: bisfosfonáty, metastatické kostní postižení, hyperkalcémie
Autoři: Pour Luděk, Hájek Roman, Adam Zdeněk
Klin Onkol 2005; 18(5): 178-183.
Klíčová slova: dendritické buňky, antigen, RNA, elektroporace, transfekce
Autoři: Dudová Silvie, Michálek Jaroslav, Hájek Roman
Klin Onkol 2005; 18(5): 184-187.
Klíčová slova: pánevní exenterace, karcinom děložního hrdla
Autoři: Cibula David, Babjuk Marek, Mareš Pavel, Svárovský J., Gürlich Robert, Ungár L., Pešková M., Freitag Pavel, Dundr Pavel, Martan Alois

Původní práce

Klin Onkol 2005; 18(5): 188-193.
Klíčová slova: kolorektální karcinom, riziko, metabolismus, polymorfismy
Autoři: Šůsová Simona, Novotný Jan, Vodička Pavel, Souček Pavel

Informace

Klin Onkol 2005; 18(5): 193.

Sdělení

Klin Onkol 2005; 18(5): 194-195.
Autoři: Žaloudík Jan

Zprávy

Klin Onkol 2005; 18(5): 195-196.
Autoři: Šlampa Pavel

Onkologická společnost

Klin Onkol 2005; 18(5): 196-198.