Výběr bisfosfonátu k léčbě kostního postižení u pacientů s prokázanou malignitou

flag

Klin Onkol 2005; 18(5): 172-177.

Souhrn: Bisfosfonáty jsou poměrně širokou skupinou léků, již od roku 1980 užívané pro léčbu onemocnění spojených s resorpcí kosti. Chemicky se jedná o analoga pyrofosfátů, kde je centrální atom kyslíku nahrazen uhlíkem, vzniká tedy charakteristická vazba P-C-P. Tato vazba je velmi odolná působení hydrolitických enzymů a tedy velice stabilní, zároveň centrální atom uhlíku dovoluje vazbu postranních řetězců a tím získání důležitých biologických vlastností. Bisfosfonáty existují v perorální i parenterální formě. Jejich užívání dnes patří mezi standardní léčebné postupy u metastáz nádorů do kostí včetně mnohočetného myelomu, Pagetovy choroby a osteoporózy. Jejich významnou indikací je rovněž maligní hyperkalcémie. V následujícím textu se pokusíme popsat a porovnat jednotlivé bisfosfonáty a pomoci tak s výběrem bisfosfonátu pro onkologickou indikaci.

Plný text v PDF