Klin Onkol 2005; 18(6): 210-215.

Souhrn: Léčba bisfosfonáty je standardem v podpůrné léčbě osteoporózy, do kostí metastazujících karcinomů, Pagetovy choroby a mnohočetného myelomu. I přes poměrně krátkou historii léčby je na trhu množství preparátů z této lékové skupiny. Jedním z novějších preparátů je i ibandronat. Preparát je pro přítomnost dusíku v postranním řetězci jeho molekuly řazen do skupiny aminobisfosfonátů, některými autory je řazen do skupiny bisfosfonátů třetí generace, autoři tohoto referátu se dělení na jednotlivé generace nedrží. Je dostupný v intravenózní i perorální lékové formě. Byla prokázána stejná účinnost obou lékových forem. Nežádoucí účinky léku jsou charakteristické pro skupinu aminobisfosfosfonátů. Perorální varianta má podle dostupných dat zatím nejmenší procento nežádoucích účinků ze všech vyráběných bisfosfonátů. Nebyl prokázán toxický efekt na ledvinný parenchym a zhoršení renálních funkcí. Ibandronat je účinný při léčbě hyperkalcémie, maligní osteolýzy, osteoporózy a má i analgetický efekt při metastatickém kostním postižení. Následující přehledný článek přináší detailní popis tohoto bisfosfonátu.

Plný text v PDF