Klin Onkol 2005; 18(Suppl 2005): 245-247.

Souhrn: Randomizované klinické studie poskytují nejpřesvědčivější důkazy o účinnosti léčby. Observační studie jsou méně průkazné proti experimentálním. Je zde velké riziko zkreslení, pokud není jasný vztah mezi působícím faktorem a výsledkem.

Plný text v PDF