Výběr pacientů v klinických studiích, rizika pro interpretaci v běžné klinické praxi

flag

Klin Onkol 2005; 18(Suppl 2005): 250-251.

Souhrn: Každý pacient může vstoupit do klinické studie pouze v případě splnění všech vstupních kriterií daných protokolem studie. Lze tedy zjednodušeně říci, že populace studiových pacientů je populací výběrovou. Cílem tohoto sdělení je zamyšlení se nad možnými riziky při interpretaci výsledků studií v běžné klinické praxi, respektive v širší populaci běžné léčených onkologických pacientů.

Plný text v PDF