Role intersticiálního HDR brachyterapeutického boostu v léčbě časných stadií karcinomu prsu.

flag

Klin Onkol 2006; 19(1): 4-8.

Tato publikace posuzuje současný stav, indikace (rizikové faktory pro lokální recidivu), technické aspekty
a kontroverze radiačního boostu na lůžko tumoru, který následuje po provedení prs šetřícího chirurgického výkonu (BCS). BCS a radioterapie (RT) jsou v posledních desetiletích široce akceptovanou léčebnou metodou u časných stadií invazivního karcinomu prsu. Standardní technikou RT po BCS je externí ozáření (EBRT) pomocí 2 tangencielních polí do celkové ložiskové dávky 45 - 50 Gy.

Všeobecně akceptovatelná kriteria pro určení vysoce rizikové skupiny pacientek, u kterých je radioterapeutický boost doporučován, jsou stale diskutována a to jak z hlediska použití optimální ozařovací techniky, tak jejího vlivu na lokální kontrolu tumoru a kosmetické výsledky léčby. Ačkoli dvě nejčastěji užívané boost techniky (elektrony vs. brachyterapie) vykazují podobné léčebné výsledky, je nutno zmínit, že HDR intersticielní BRT vykazuje nižší míru lokálních recidiv, zatímco elektronový boost je spojován s lepším kosmetickým efektem (KE). Nicméně tyto rozdíly nejsou signifikantně významné. Důležitá je správná indikace a precizní provedení dané techniky zkušeným personálem na dostatečně vybaveném pracovišti.

Přestože jsou léčebná doporučení v této topice založená na výsledcích retrospektivních a současných prospektivních studií, některé aspekty boost ozáření jsou stale kontroverzní. Definitivní výsledky prospektivního trialu s boostem s dlouhým časem sledování, zahrnoval analysu patologicky definované subskupiny, kde byly toto kontroverze vysvětleny.
Přiedběžné výsledky z nových - zatím ne zcela standardně používaných boost technik - jako je intraoperační RT (IORT), na CT založená 3D konformní brachyterapie a 3Dvirtuální brachyterapie - se jeví jako perspektivní. Více zkušeností a delší sledování nám pomůže přesněji definovat vliv této metody na lokální kontrolu časného karcinomu prsu u pacientek po BCS.

Plný text v PDF