Hereditární etiologie nádorových onemocnění a význam genetického poradenství a testování v onkologii

flag

Klin Onkol 2006; 19(Suppl): 44-47.

Souhrn: Nádorová onemocnění jsou ve většině případů nedědičná. Odhaduje se, že asi 5-10% však může být hereditárního původu. Existuje mnoho desítek častějších i vzácných syndromů s vysokým rizikem určitých typů nádorových onemocnění. U některých syndromů je pouze kumulace nádorových onemocnění v rodině jediným příznakem hereditární dispozice. V uvedeném článku je podáván přehled dědičných nádorových syndromů a vysvětlen význam genetického poradenství a testování v onkologii.

Plný text v PDF