Klin Onkol 2007; 20(Suppl 1 20): 124-131.

Již delší dobu probíhá v České republice diskuze o obsahu a způsobu vedení záznamů Národního onkologického registru (NOR). Tato diskuze odkrývá celou řadu problémů, které provázejí dosavadní způsob registrace populačních dat, především papírový sběr formulářů bez podpory nemocničních informačních systémů a přílišná univerzálnost ignorující speciřka některých skupin diagnóz. Diskutována je i jistá nepohodlnost celého systému, který neposkytuje odborné veřejnosti dostatečně flexibilní zpětnou vazbu nad sbíranými daty. Společným jmenovatelem těchto problémů je samozřejmě nastavení managementu dat, čímž myslíme celý komplex kroků od primárního sběru až po promptní analýzu. Technologicky je budoucnost tak velkého tělesa, jakým NOR zcela jistě je, v zajištění on-line sběru dat, nejlépe přímou podporou nemocničních informačních systémů. V tomto prostředí by se lékař dostal do pozice uživatele, který by na jedné straně systému potvrzoval automaticky vyplněné hlášení a na straně druhé by mohl již odeslaná data svého pracoviště volně prohlížet a využívat. Tento článek shrnuje předpoklady a pravidla pro vytvoření takového on-line registru a tato prezentuje v kontextu stávajících pravidel provozu NOR. Pro usnadnění komunikace byla na serveru Masarykovy univerzity vytvořena internetová aplikace elektronického hlášení NOR www.svod.cz/nor, jehož cílem je seznámit zájemce s navrženou strukturou, způsobem vyplnění a vnitřními vztahy mezi jednotlivými položkami.

Plný text v PDF