RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D.

Masarykova univerzita, PřF, Institut biostatistiky a analýz (Kotlářská 267/2, 611 37 Brno Veveří)

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.