Klin Onkol 2007; 20(Suppl 1 20): 96-108.

Práce shrnuje vývoj analytického a informačního systému SVOD zaměřeného na analýzy populačních dat onkologických registrů, především Národního onkologického registru České republiky. Systém pracuje ve třech formách cílených na různé koncové uživatele arůz-ná data: a) webový portál SVOD (www.svod.cz) jako on-line software zpřístupňující epidemiologická data o zhoubných nádorech, b) lokálně instalovaný informační systém SVOD umožňující odborníkům i analýzy klinických dat a c) výstupy ve formě zpravodajství SVOD přinášející již interpretované komplexní analýzy včetně populačních dat o přežití onkologických pacientů. Funkce a služby software SVOD jsou univerzální, využitelné pro zpracování dat z jakéhokoli zdravotnického registru nebo obsáhlejší databáze.

Plný text v PDF