Mnohočetný myelom, MKN klasifikace a Národní onkologický registr České republiky

flag

Klin Onkol 2007; 20(Suppl 1 20): 147-151.

Mnohočetný myelom je krevní nádorové onemocnění s incidencí asi 4 případy na 100 000 obyvatel. Jedná se o onemocnění seniorů s průměrným věkem 67,5 roku při stanovení diagnózy. Autologní transplantace zavedená v ČR v devadesátých letech vedla u nemocných do 60 let k zásadnímu zlepšení dlouhodobých výsledků. Tento zjevný trend je sledovatelný i z analýzy dat Národního onkologického registru ČR, jehož použitelnost v současné podobě pro podobné koncepční analýzy je avšak limitovaná. Kompletnost klíčových dat, systematičnost a kompatibilita se specializovanými registry jsou základními faktory, které ovlivňují užitečnost NOR jako analytického nástroje v rukách expertů.

Plný text v PDF