Výbor Slovenské onkologické společnosti

flag

Klin Onkol 2007; 20(2): 214.

V NOVEMBRI 2006 SA KONALI VOLBY DO VÝBORU SLOVENSKEJ ONKOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI:

Plný text v PDF