Archiv: 15. 4. 2007, ročník: 20, číslo: 2

flag
Počet nalezených položek: 15 zrušit všechny filtry

Přehled

Klin Onkol 2007; 20(2): 199-204.
Klíčová slova: karcinom, endometrium, sentinelová uzlina, hysteroskopie
Autoři: Feranec Richard, Otevřel P., Frgala Tomáš, Dörr Alfréd
Klin Onkol 2007; 20(2): 205-208.
Klíčová slova: Ewingův sarkom, PNET, translokace (11;22) a (21; 22), EWS/FLI1, EWS/ ERG, sekundární chromozomální aberace
Autoři: Procházka Pavel, Vícha Aleš, Kodet Roman, Kodetová Daniela, Eckschlager Tomáš
Klin Onkol 2007; 20(2): 209-214.
Klíčová slova: paliativní péče, podpůrná péče, onkologický pacient, ekonomické hodnocení
Autoři: Filip Stanislav, Svoboda V., Zouhar Milan, Moudrá Alexandra, Jandová M., Milka Dalibor, Petera Jiří

Informace

Klin Onkol 2007; 20(2): 208.
Autoři: Skřička Tomáš
Klin Onkol 2007; 20(2): 214.
Autoři: Mardiak Jozef
Klin Onkol 2007; 20(2): 219.
Klin Onkol 2007; 20(2): 240.

Původní práce

Klin Onkol 2007; 20(2): 215-219.
Klíčová slova: DPD, DPYD, 5-fluorouracil, toxicita
Autoři: Kleiblová Petra, Fidlerová J., Bílek M., Springer Drahomíra, Novotný Jan, Kleibl Zdeněk
Klin Onkol 2007; 20(2): 220-223.
Klíčová slova: sérový N-terminální propeptid prokolagenu typu I (P1NP), kostní metastázy, klinická validita, scintigrafie kostí
Autoři: Šimíčková Marta, Nekulová Miroslava, Petráková Katarína, Pecen Ladislav, Staníček Jaroslav, Frgala Tomáš, Pilný Radomír, Zdražilová Dubská Lenka, Valík Dalibor
Klin Onkol 2007; 20(2): 224-26.
Klíčová slova: karcinom kolorekta, familiární střevní polypóza, CHEK2, dědičná dispozice, zárodečná mutace
Autoři: Kleibl Zdeněk, Havránek Ondřej, Novotný Jan, Kohoutová Milada, Štekrová Jitka, Matouš Bohuslav

Sdělení

Klin Onkol 2007; 20(2): 227-230.
Autoři: Jurga Ľudovít, Malý Martin
Klin Onkol 2007; 20(2): 231-234.
Klíčová slova: karcinom rekta, adjuvantní léčba, radio-chemoterapie
Autoři: Motawy Mohammad, Abuzallouf Sadeq, El-Hattab Omar, Thomas George, Fayaz Salah, Murray Ayman

Zprávy

Klin Onkol 2007; 20(2): 235-236.
Autoři: Slabý Ondřej
Klin Onkol 2007; 20(2): 236-237.
Autoři: Řehák Zdeněk

Onkologická společnost

Klin Onkol 2007; 20(2): 238-240.