Klin Onkol 2007; 20(3): 243-247.

Východiska: Cílem naší studie je vyhodnocení vlastního souboru a diskuse o dostupných zkušenostech s řešením karcinomu prsu diagnostikovaným během těhotenství nebo v období do jednoho roku po porodu. Typ studie a soubor: Mezi lety 2002 a 2006 jsme shromáždili soubor 10 žen s diagnózou karcinomu prsu v souvislosti s těhotenstvím, z toho sedm během těhotenství, tři do jednoho roku po porodu. Terapie byla zvolena individuálně vzhledem k týdnu gravidity, stádiu onemocnění a vzhledem k rozhodnutí samotné pacientky. Zaznamenali jsme informace týkající se věku matky v době stanovení diagnózy, způsobu léčby, typu porodu, neonatálních výsledků a stavu pacientek. Metody a výsledky: Průměrný věk pacientek byl 32,2 roku. Z pacientek s karcinomem během těhotenství dvě ukončily těhotenství potratem, jednou byla provedena prs zachraňující operace, u dvou pacientek byla podána chemoterapie. Ve třech případech bylo ukončeno těhotenství císařským řezem, dvě porodily spontánně. U pacientek s karcinomem diagnostikovaným po porodu jsme se řídili standardními terapeutickými postupy. Všichni novorozenci jsou zdrávi, dvě z našich pacientek jsou mrtvé, s jednou pacientkou jsme ztratili kontakt, ostatní jsou dále dispenzarizovány. Závěry: Karcinom prsu v souvislosti s těhotenstvím je vzácná situace, vzhledem k nedostatku informací je terapeutický přístup zcela individuální. Pacientky by měly být soustředěny do specializovaných center.

Plný text v PDF