Okamžité rekonstrukce prsu v MSKCC

flag

Klin Onkol 2007; 20(3): 277-278.

Neobsahuje abstrakt, uvádíme 1. odstavec textu:
Ani v dnešní době účinných cytostatik a miniinvazivních přístupů se u mnohých pacientek s karcinomem prsu neobejdeme bez mastektomie. Ve vyspělých zemích jsou proto již dávno nedílnou součástí onkochirurgické léčby mamární rekonstrukce. V České republice tomu tak, bohužel, není.
Pacientky často nebývají o možnosti rekonstrukce prsu aktivně informovány. Pokud se na ni samy ptají, bývají zpravidla odkázány na rekonstrukci odloženou. Tedy „někdy potom“, řadu měsíců až let po mastektomii. Do té doby trpí spousta žen pocitem zmrzačení, jak se denně přesvědčuji.

Plný text v PDF