Dermatoonkologická sekce Onkologické společnosti ČLS JEP

flag

Klin Onkol 2007; 20(5): 356.

Dne 13.9. 2007, v prostorách Dermatovenerologické kliniky FNKV v Praze probûhla ustavující schůze Dermatoonkologické sekce Onkologické společnosti ČSL JEP.

Plný text v PDF