Archiv: 15. 10. 2007, ročník: 20, číslo: 5

flag
Počet nalezených položek: 13 zrušit všechny filtry

Přehled

Klin Onkol 2007; 20(5): 323-329.
Klíčová slova: EGFR1, komparativní genomická hybridizace, laserová mikrodisekce, lineární amplifikace DNA/RNA, isolace DNA/RNA, K-ras.
Autoři: Dziechciarková Marta, Berkovcová Jitka, Trojanec Radek, Srovnal P., Bouchalová (Špačková) Kateřina, Hajdúch Marián
Klin Onkol 2007; 20(5): 330-334.
Klíčová slova: kardiotoxicita, adjuvantná terapia karcinómu prsníka, adjuvantní terapie karcinomu prsu
Autoři: Cingelová Silvia, Jurga Ľudovít, Mladosievičová Beáta

Původní práce

Klin Onkol 2007; 20(5): 335-339.
Klíčová slova: karcinom prsu, NQO1, NQO2, exprese, real-time PCR
Autoři: Hubáčková Miluše, Václavíková Radka, Kubala Eugen, Kodet Roman, Mrhalová Marcela, Novotný Jan, Vrána David, Gut Ivan, Souček Pavel
Klin Onkol 2007; 20(5): 341-348.
Klíčová slova: NHL, non-hodgkinský lymfom, přežití, registr, incidence
Autoři: Trněný Marek, Vášová Ingrid, Pytlík Robert, Belada David, Jankovská Milada, Kubáčková Kateřina, Šálková Jana, Kolešková E., Hofmanová Ž., Hrabětová Š., Kajaba Václav, Sýkorová Alice, Pirnos Jan, Přibylová Jana, Švecová Jana, Čiberová Jindra, Bolomská Ingrid, Skácelíková Eva, Brejcha Martin, Adamová Dagmar
Klin Onkol 2007; 20(5): 349-353.
Klíčová slova: Gastrostomie, nádory
Autoři: Wasiková S., Piskač Petr, Spurný Vladimír, Rotnáglová Simona

Kazuistika

Klin Onkol 2007; 20(5): 354-356.
Klíčová slova: Merkelov karcinóm, Merkelův karcinom, chemorefraktérny, rádiografické sledovanie,
Autoři: Rečková M., Lawrence H. Einhorn

Informace

Klin Onkol 2007; 20(5): 356.
Klin Onkol 2007; 20(5): 364.
Klin Onkol 2007; 20(5): 365-366.
Autoři: Vorlíček Jiří, Abrahámová Jitka, Dušek Ladislav
Klin Onkol 2007; 20(5): 366.
Autoři: Vorlíček Jiří

Sdělení

Klin Onkol 2007; 20(5): 357-360.
Klíčová slova: chronická myeloidná leukémia, Philadelphia chromozóm, karyotypizácia, cytogenetická analýza
Autoři: Boroňová I., Bernasovský I., Bernasovská J.

Zprávy

Klin Onkol 2007; 20(5): 361.
Autoři: Nováková Vendula
Klin Onkol 2007; 20(5): 362-364.
Autoři: Petráková Katarína