Zpráva z 1. světového kongresu International Academy of Oral Oncology

flag

Klin Onkol 2007; 20(5): 361.

Ve dnech 17. 20. května 2007 proběhl v amsterdamském konferenčním centru RAI 1. světový kongres International Academy of Oral Oncology (IAOO).

Plný text v PDF