Zpráva z konference ASCO 2007

flag

Klin Onkol 2007; 20(5): 362-364.

Letos se konala už 43. konference ASCO, kde se rok od roku účastní více návštěvníků.

Plný text v PDF