Významné pokroky v klinické onkologii dosažené v roce 2007

flag

Klin Onkol 2008; 21(3): 124-126.

American Society of Clinical Oncology (ASCO) v lednu letošního roku zveřejnila zprávu Clinical Cancer Advances 2007, shrnující nejvýznamnější výsledky a události, kterých bylo v roce 2007 dosaženo v oblasti klinického výzkumu, léčby a prevence nádorových onemocnění.

Plný text v PDF